Lavaprodukter

Lava / Pimpsten – det perfekta odlingssubstratet

Våra produkter från Bara Mineraler är mycket lämpade för odling. Materialen finns i  olika fraktioner.

I närheten av vulkaner, gamla som nya, finns pimpsten. Den bildas i samband med vulkaniska utbrott. Den glödande magman innehåller några få procent vatten som snabbt försvinner som vattenånga när magman flyter över kraterkanten. Om magman däremot kastas ut med stor hastighet kommer vattnet att förångas inne i magman som därmed fylles med ihåligheter. En del av dessa ihåligheter kommer att vara stängda för alltid, andra öppnas genom sönderdelning av materialet.

Många olika sorters pimpsten

Det finns flera bergarter som kan bilda pimpsten. Färgen kan därför variera från grått till svart. En vanlig volymvikt för torr pimpsten är c:a 400 kg/m3, mot bergarternas volymvikt på c:a 2800 kg/m3.

Möter växternas krav

Pimpsten är ett poröst mineral med en mycket hög andel porer. Materialet suger lätt vatten till sig och transporterar det snabbt över större avstånd tack vare kapillärkraften. Alla plantor och dess rötter, små som stora, gamla som unga, ställer krav på tillräcklig tillgång på syre, vatten och näring. Allt detta gör pimpstenen till ett lämpligt odlingssubstrat och som komponent i lättviktsjordar.

Den bästa kvaliteten fås från Island. I närheten av vulkanen Hekla finns en ljus porös pimpsten som har visat sig vara mycket lämplig till odlingssubstrat. Där pimpstenen hämtas saknas vegetation. Därför innehåller den inga ogräsfrön eller nematoder. Efter brytningen krossas materialet, renas och tvättas med rent vatten för att de finaste partiklarna skall försvinna. Därefter siktas det i flera olika fraktioner.

 

Vy: Lista / Rutnät
Visa:
Sortering:
Lava / Hekla Green
Hekla Lava / Pimpsten är ett poröst vulkaniskt material. Materialet har hög andel porer som kan håll..
49kr
Lava / Pimpsten Hekla Coarse
Hekla Lava / Pimpsten är ett poröst vulkaniskt material. Materialet har hög andel porer som kan håll..
50kr
Lava / Pimpsten Hekla Grow
Hekla Lava / Pimpsten är ett poröst vulkaniskt material. Materialet har hög andel porer som kan håll..
45kr
Perlite 3lit
Perlite Perlite framställs av ett vulkaniskt mineralämne och används inom odling som jordförbät..
30kr
Butiken använder OpenCart
AdeniumBigBay Webshop © 2022